bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 45 verš 4

Takto rci jemu: Takto praví Hospodin: Aj, což jsem vystavěl, já bořím, a což jsem vštípil, já pléním, totiž všecku zemi tuto.