bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 5 verš 18

A však ani těch časů, dí Hospodin, neučiním s vámi konce.