bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 5 verš 2

Ale i když říkají: Živť jest Hospodin, takovým způsobem křivě přisahají.