bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 5 verš 20

Oznamtež to v domě Jákobově, a rozhlaste v Judstvu, řkouce: