bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 5 verš 25

Nepravostiť vaše překážku činí těm věcem, a hříchové vaši připravují vás o to dobré.