bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 5 verš 29

Zdaliž pro takové věci nemám navštíviti jich? dí Hospodin. Zdali nad národem takovým nemá mstíti duše má?