bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 5 verš 31

Proroci prorokují lživě, a kněží panují skrze ně, a lid můj miluje to. Čeho byste pak neučinili naposledy?