bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 5 verš 9

Zdaliž pro takové věci nemám navštíviti? dí Hospodin. A zdali nad národem takovým nemá mstíti duše má?