bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 15 verš 1

Tedy stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: