bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 15 verš 2

Synu člověčí, co jest dřevo révové proti všelijakému dřevu, aneb proti ratolestem dříví lesního?