bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 15 verš 3

Zdaliž vzato bude z něho dřevo k udělání něčeho? Zdaliž udělají z něho hřebík k zavěšování na něm všelijaké nádoby?