bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 15 verš 8

A obrátím zemi tuto v poušť, proto že se přestoupení dopouštěli, praví Panovník Hospodin.