bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 16 verš 1

Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: