bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 16 verš 18

Vzalas také roucha svá krumpovaná, a přiodílas je, olej můj i kadidlo mé kladlas před nimi.