bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 16 verš 30

Jakť jest zmámeno srdce tvé, praví Panovník Hospodin, poněvadž se dopouštíš všech těchto skutků ženy nevěstky přenestydaté,