bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 16 verš 40

I přivedou proti tobě shromáždění, a uházejí tě kamením, a probodnou tě meči svými.