bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 16 verš 42

A tak odpočineť sobě hněv můj na tobě, a horlení mé odejde od tebe, abych upokojil se a nehněval se více,