bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 16 verš 44

Aj, kdožkoli užívá přísloví, o tobě užive přísloví, řka: Jakáž matka, takáž dcera její.