bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 16 verš 54

Proto, abys musila nésti potupu svou a hanbiti se za všecko, což jsi páchala, jsuc jejich potěšením.