bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 17 verš 11

Za tím stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: