bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 17 verš 13

Vzal také z semene královského, a učiniv s ním smlouvu, přísahou jej zavázal, a silné země té pobral,