bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 17 verš 14

Aby bylo království snížené, proto aby se nepozdvihovalo, aby ostříhaje smlouvy jeho, tak stálo.