bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 17 verš 18

Poněvadž pohrdl přísahou, zrušiv smlouvu. Neb aj, podal ruky své, a však všecko toto činí. Neujdeť pomsty.