bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 17 verš 2

Synu člověčí, vydej pohádku, a předlož podobenství o domu Izraelském,