bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 17 verš 4

Vrch mladistvých ratolestí jeho ulomila, a přenesla jej do země kupecké; v městě kupeckém položila jej.