bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 17 verš 8

Ješto v poli dobrém, při vodách mnohých štípen byl, aby vypustil ratolesti, a nesl ovoce, a byl kmenem slavným.