bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 1

Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: