bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 11

Onoho pak všeho nečinil by, anobrž i na horách by jídal, a ženy bližního svého by poškvrnil;