bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 12

Chudého a nuzného by utiskl, cizí věci mocí vzal, základu by nenavrátil, a k ukydaným bohům očí svých by pozdvihoval, ohavnost provodil,