bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 14

A aj, zplodil-li by syna, kterýž by spatřil všecky hříchy otce svého, kteréž činil, a vida, nečinil by tak;