bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 15

Na horách by nejídal, a očí svých nepozdvihoval k ukydaným bohům domu Izraelského, manželky bližního svého by nepoškvrnil,