bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 17

Od chudého by zdržel ruku svou, lichvy a úroku by nebral, soudy mé činil, v ustanoveních mých by chodil: tenť neumře pro nepravost otce svého, jistě živ bude.