bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 18

Otec pak jeho, proto že se bezpráví dopouštěl, cizí věci bratru mocí bral, a to, což není dobré, činil u prostřed lidu svého: protož aj, umře pro nepravost svou.