bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 22

Žádná přestoupení jeho, jichž se dopustil, nebudou jemu připomínána; v spravedlnosti své, kterouž by činil, živ bude.