bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 25

Že pak říkáte: Není pravá cesta Páně, poslyštež nyní, ó dome Izraelský: Zdali má cesta není pravá? Zdali nejsou cesty vaše nepravé?