bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 26

Když by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti své, a čině nepravost, v tom by umřel, pro nepravost svou, kterouž činil, umře.