bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 29

A však vždy říká dům Izraelský: Není pravá cesta Páně. Zdali mé cesty nepravé jsou, ó dome Izraelský? Zdaliž nejsou cesty vaše nepravé?