bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 3

Živť jsem já, praví Panovník Hospodin, že nebudete moci více užívati přísloví tohoto v Izraeli.