bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 31

Odvrzte od sebe všecka přestoupení vaše, jichž jste se dopouštěli, a učiňte sobě srdce nové a ducha nového. I pročež mřete, ó dome Izraelský?