bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 32

Však nemám líbosti v smrti toho, jenž umírá, dí Panovník Hospodin. Obraťte se tedy, a živi buďte.