bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 4

Aj, všecky duše mé jsou, jakož duše otcova, tak i duše synova mé jsou. Duše, kteráž hřeší, ta umře.