bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 5

Nebo byl-li by někdo spravedlivý, a činil by soud a spravedlnost;