bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 8

Na lichvu by nedával, a úroku nebral, od nepravosti ruku svou by odvracoval, soud pravý mezi jedním i druhým by činil;