bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 9

V ustanoveních mých by chodil, a soudů mých ostříhal, čině, což pravého jest: spravedlivý ten jistě žeť živ bude, praví Panovník Hospodin.