bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 25 verš 1

I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: