bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 25 verš 11

A tak i nad Moábem soudy vykonám, i zvědí, že já jsem Hospodin.