bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 25 verš 17

A tak vykonám při nich pomsty veliké káraními zůřivými, a zvědí, že já jsem Hospodin, když uvedu pomstu svou na ně.