bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 25 verš 2

Synu člověčí, obrať tvář svou proti synům Ammon, a prorokuj proti nim.