bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 25 verš 5

A dám Rabbu za obydlé velbloudům, a města synů Ammon za odpočivadlo stádům, i zvíte, že já jsem Hospodin.