bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 25 verš 9

Protož aj, já otevru bok Moábských, (hned od Arim, od měst jejich na pomezí jejich, rozkošnou zemi Betjesimotských, Balmeonských i Kariataimských),